تراکنش ناموفق

11 آبان 1396

با عرض پوزش تراکنش ناموفق بود!

به نظر میرسد مشکلی در ارتباط با درگاه پرداخت بانک بوجود آمده. این مشکل میتواند بخاطر انصراف خود شما از پرداخت نیز باشد.

دیدگاه ها مسدود است.